Zoom Meetings - jak przejąć kontrolę nad myszką i klawiaturą innego uczestnika (Remote Control)?


Aplikacja Zoom Meetings pozwala nie tylko na udostępnianie obrazu pulpitu (desktop'u), czy wybranej aplikacji (Screen Sharing), ale także umożliwia przekazanie innemu uczestnikowi połączenia (spotkania) kontroli nad myszką i klawiaturą, czyli funkcję tzw. Remote Control. W poniższym filmie pokazujemy instrukcję jak przekazać kontrolę nad myszką i klawiaturą własnego komputera oraz jak poprosić innego uczestnika o przekazanie nam kontroli nad jego komputerem.

 

Głównym celem takiego działania jest pomoc innej osobie w obsłudze komputera czy aplikacji.


1571 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie