Zaawansowane ankiety w Zoom (Zoom Advanced Polls)

W Zoom dostępne są nie tylko podstawowe ankiety (Zoom Polls) umożliwiające zaangażowanie uczestników poprzez wyświetlenie prostych pytań, ale także zaawansowane ankiety (Zoom Advanced Polls).

 

Zaawansowane ankiety w Zoom pozwalają na dodawanie pytań:

  • jednokrotnego wyboru

  • wielokrotnego wyboru

  • z dopasowaniem pytań do odpowiedzi

  • z ustalaniem kolejności w rankingu

  • z krótka odpowiedzią

  • z długą odpowiedzią

  • z wypełnianiem pustych pól

  • z odpowiedzią wybieraną ze skali (np. od 0 do 10)

 

Pytania możemy uzupełniać grafikami:

 

Mamy także możliwość przypisywania do pytań właściwych odpowiedzi, dzięki czemu zaawansowane ankiety w Zoom mogą pełnić rolę testów:


3 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie